404124094_883411120121349_799729782578135775_n

Dôvera

Bez dôvery nieje priateľstvo

Inšpirácia

Bez inšpirácie by sme zahynuli

Rozhodnutie

Bez rozhodnutia niet činov
signal-2023-11-02-144313_002

PREČO sme?

Občianske združenie DIR-Publikum vzniklo ako platforma na podporu dialógu medzi OBČANMI.

Formou diskusie vzkriesiť záujem o politiku a participáciu na veciach verejných a oživenia politickej diskusie hlavne medzi občanmi a politikmi. Nahraďme nekúlturnosť debát. Dnes diskutujúci s nedôverou predpokladajú zlé úmysly svojich oponentov mysliac si, že sa im snažia nanútiť vlastný svetonázor. Z pozície moci im chcú zobrať z rúk možnosť rozhodnúť o svojom živote a osobných prioritách samostatne a slobodne.

Kultúru politickej diskusie je možné obnoviť vzájomnou dôverou diskutujúcich. Ich myšlienky, argumenty a postoje môžu vytvoriť inšpiráciu pre ďalšie rozhodnutia.

Aby občianske spolunažívanie a harmónia v susedských vzťahoch fungovali, je potrebné, aby sa opätovne vrátila DÔVERA medzi občanov a politiku ako vec verejnú. Diskusia hostí aj s publikom má za cieľ vytvárať prostredie, v ktorom sa zrodí INŠPIRÁCIA, na základe ktorej je možné dospieť k slobodnému ROZHODNUTIU.

Zoznámte sa s tímom

Organizovanie náučno-popularizačných stretnutí na rôznych miestach Slovenska

Sprostredkovanie zaujímavých hostí pre publikum

herec a režisér

couch a mentor